Hồ sơ xin học tại Úc

 Học phổ thông

Học sinh cần gửi cho Văn phòng tư  vấn du học XMES các giấy tờ xin học:

  • Công chứng của học bạ của 02 năm gần nhất,
  • Chứng chỉ tiếng Anh nếu đã có (nếu chưa học sinh sẽ tham gia phỏng vấn online của trường)
  • Hộ chiếu hoặc giấy khai sinh,
  • Các thành tích học tập nổi bật khác nếu có (giải thành phố/ quốc gia về học tập/ thể thao/ âm nhạc…);
  • Hồ sơ chứng minh tài chính( tổng thu nhập của bố mẹ trong năm, sổ tiết kiệm, tài sản nhà đất..)

Học dự bị đại học

Học sinh cần gửi cho Văn phòng tư  vấn du học XMES các giấy tờ xin học:

  • Công chứng của học bạ của 02- 03  năm gần nhất,
  • Chứng chỉ tiếng Anh nếu đã có,
  • Hộ chiếu hoặc giấy khai sinh
  • Các thành tích học tập nổi bật khác nếu có (giải thành phố/ quốc gia về học tập/ thể thao/ âm nhạc…).
  • Nếu đã hết cấp 3 và đang học cao đẳng hay đại học thì nộp thêm bảng điểm của khóa học đang học;
  • Hồ sơ chứng minh tài chính( tổng thu nhập của bố mẹ trong năm, sổ tiết kiệm, tài sản nhà đất..)

Học cao đẳng( nghề)

Học sinh cần gửi cho Văn phòng tư  vấn du học XMES các giấy tờ xin học:

  • Công chứng của học bạ của 02- 03  năm gần nhất,
  • Chứng chỉ tiếng Anh nếu đã có (nếu chưa học sinh sẽ làm bài kiểm tra online của Trường bên Úc)
  • Hộ chiếu hoặc giấy khai sinh
  • Các thành tích học tập nổi bật khác nếu có (giải thành phố/ quốc gia về học tập/ thể thao/ âm nhạc…).
  • Nếu đã hết cấp 3 và đang học cao đẳng hay đại học thì nộp thêm bảng điểm của khóa học đang học;
  • Hồ sơ chứng minh tài chính( tổng thu nhập của bố mẹ hoặc của vợ/chồng trong năm, sổ tiết kiệm, tài sản nhà đất..)

Học cử nhân

Học sinh cần gửi cho Văn phòng tư  vấn du học XMES các giấy tờ xin học:

  • Công chứng của học bạ của 02- 03  năm gần nhất,
  • Chứng chỉ tiếng Anh nếu đã có
  • Hộ chiếu và giấy khai sinh,
  • Các thành tích học tập nổi bật khác nếu có (giải thành phố/ quốc gia về học tập/ thể thao/ âm nhạc…).
  • Nếu đã hết cấp 3 và đang học cao đẳng hay đại học thì nộp thêm bảng điểm của khóa học đang học.
  • Hồ sơ chứng minh tài chính( tổng thu nhập của bố mẹ hoặc của vợ/chồng trong năm, sổ tiết kiệm, tài sản nhà đất.. ) đủ ăn/ ở/ học 1 năm

Học thạc sỹ dạng lên lớp (coursework)

Học viên cần gửi cho Văn phòng tư  vấn du học XMES các giấy tờ xin học:

  • Công chứng của bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học,
  • Chứng chỉ tiếng Anh nếu đã có
  • Hộ chiếu và giấy khai sinh
  • Các thành tích học tập nổi bật khác nếu có (giải thành phố/ quốc gia về học tập/ thể thao/ âm nhạc…),
  • Xác nhận kinh nghiệm/ thành tích làm việc.
  • Hồ sơ chứng minh tài chính( tổng thu nhập của bố mẹ hoặc của vợ/chồng trong năm, sổ tiết kiệm, tài sản nhà đất.. ) đủ ăn/ ở/ học 1 năm

Học thạc sỹ dạng nghiên cứu (research) và tiến sỹ

Học viên cần gửi cho Văn phòng tư  vấn du học XMES các giấy tờ xin học:

  • Công chứng của bảng điểm và bằng tốt nghiệp đại học/ bằng và bảng điểm thạc sỹ
  • Chứng chỉ tiếng Anh nếu đã có
  • Hộ chiếu hoặc giấy khai sinh
  • Các thành tích học tập nổi bật khác nếu có (giải thành phố/ quốc gia về học tập/ thể thao/ âm nhạc/ nghiên cứu…),
  • Xác nhận kinh nghiệm/ thành tích làm việc
  • Lý lịch khoa học, nghiên cứu
  • 2 thư giới thiệu,
  • 1 bản tự bạch( personal statement)
  • 1 đề cương nghiên cứu (research proposal) và các bài báo/ nghiên cứu đã đăng hay sách đã viết.

Vui lòng liên lạc với chúng tôi để được tư vấn chuyên sâu miễn phí.