Danh sách trường đại học Úc

Các trường đại học công lập đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ/ Government universities( Bachelor, Master, Doctor)

Victoria (MELBOURNE)

 1. Deakin University
 2. La Trobe University
 3. Monash University
 4. Royal Melbourne Institute of Technology
 5. Swinburne University of Technology
 6. University of Ballarat
 7. The University of Melbourne
 8. Victoria University

Thủ đô Canberra/ ACT

 1. The Australian National University– Study Group
 2. University of Canberra
 3. Australian Catholic University

Bang New South Wales/ NSW(SYDNEY)

 1. Charles Sturt University
 2. Macquarie University
 3. The University of Newcastle
 4. The University of New England
 5. The University of New South Wales
 6. The University of Sydney
 7. University of Technology Sydney
 8. University of Western Sydney
 9. University of Wollongong

Northern Territory/NT(DARWIN)

 1. Charles Darwin University

Queensland/(BRISBANE)

 1. Central Queensland University
 2. Griffith University
 3. James Cook University
 4. Queensland University of Technology
 5. The University of Queensland
 6. University of Southern Queensland
 7. University of the Sunshine Coast
 8. Southern Cross University

South Australia (ADELAIDE)

 1. The University of Adelaide– Braford College
 2. Flinders University
 3. University of South Australia

Tasmania (HOBART)

 1. University of Tasmania

Western Australia (PERTH)

 1. Curtin University of Technology
 2. Edith Cowan University– Phoenix
 3. Murdoch University– Phoenix
 4. The University of Western Australia

Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí