Pháp nhân công ty

Tên đầy đủ  Công ty tư vấn du học và định cư Xuân( XMES)

Xuan Migration & Education Services

Giấy phép kinh doanh tại Úc(ABN)  số 26839325814
Giám đốc công ty  Bà: Xuan Dexter

Thạc sỹ luật di trú và quốc tịch Úc

Điện thoại

Email

Website

+61 491 745 320 (Zalo)

info@xmes.com.au

www.xmes.com.au

 

GIÁM ĐỐC – BÀ:  XUAN DEXTER

Bằng cấp cao nhất

  • Thạc sỹ luật di trú Úc  – Đại học Victoria, Úc, 2019.
  • Chuyên viên tư vấn du học Úc QEAC No: Q394 do tổ chức đào tạo quốc tế chuyên nghiệp PIER cấp, 2020.
  • Chứng chỉ nghề giáo viên mầm non Úc- South West Training Centre- Melbourne, Úc, 2017
  • Chứng chỉ hành chính kinh doanh Úc- South West Training Centre- Melbourne, Úc, 2017
  • Cử nhân luật đại học luật TP. Hồ Chí Minh, 2006
  • Cử nhân Anh văn – Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội( ULIS-VNU), 2002
  • Cử nhân Tiếng Nhật- Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội( ULIS-VNU), 1999
  • Chứng chỉ chuyên viên đánh giá ISO do BVQI Anh cấp, 2000.

Kinh nghiệm

  • 12 năm làm quản lý hành chính- nhân sự cho công ty của Nhật tại Việt Nam
  • 12 năm quản lý kiêm thông dịch viên tiếng Nhật, Anh tại công ty Nhật ở Việt Nam
  • 03 năm làm giáo viên mầm non tại TP. Melbourne-Úc
  • 03 năm về đào tạo và là hiệu trưởng quản lý đào tạo trường cao đẳng tại công ty của Nhật
  • 05 năm làm giáo viên ngoại ngữ Anh- Nhật.
  • Hiểu biết sâu sắc về hệ thống giáo dục, luật giáo dục và luật di trú tất cả các loại visa( gần 100 loại)  và quốc tịch Úc

Và mạng lưới công tác viên tuyển dụng ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước Việt Nam và ở các nước khác.

Vui lòng liên lạc với chúng tôi để được tư vấn chuyên sâu miễn phí